Pensioentrustees

Die trustees bestuur die pensioenfonds.

Voorsitter: C Marais, Clem Onder-Voorsitter: MJN van der Merwe, Thijs
Addisioneel: AM Kruger, Amanda Addisioneel: D Wright, Derick
Addisioneel: G Joubert, Gys Addisioneel: R Hough, Rina
Hoofbeampte: C Marais, Clem