Pensioenfonds Bestuurraadslede

Die bestuurraad bestuur die Namibia Ecumenical Group as sambreelfonds in die Pensioenfonds

Voorsitter: MJN van der Merwe (Thijs) Onder-Voorsitter: Vakant
Addisioneel: AM Viviers (Amanda) Addisioneel: A Wahl (Andries)
Addisioneel: G Joubert (Gys) Addisioneel: D van Vuuren (Danie)
Hoofbeampte: Vakant Addisioneel: BJ van der Walt (Barnie)