Verklaring oor Corona

VERKLARING DEUR DiE MODERATUUR VAN DIE NGK IN NAMIBIë

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk het kennis geneem van die feit dat die Covid-19 virus Namibië getref het.

Hieroor gons die media en die sosiale media. Baie van die reaksies hoort nie by gelowiges tuis nie. Paniek is gesaai, doem profesieë geplaas en selfs fopnuus wat niemand tot heil is nie, word aangestuur.

As gelowiges is ons in Christus geroep om onsself te onderskei van die wat geen hoop het nie, en behoort ons die situasie sober en kalm te hanteer. Paulus praat van die gemeentes as draers van die waarheid en hoop. Dit is in die eerste plek oor hierdie hoop waaroor ons wil getuig.

Christus, die opgestane Here wat sit aan die regterhand van die Vader, is ons hoop!

Hy maak dat ons te midde van wanhoop en verwarring kalm sodat ons getuigend kan leef, want ons is geborge in Hom wat in die situasie teenwoordig is. Filippense 4:6-7 herinner ons: “Moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat julle nodig het van God, terwyl julle Hom dank vir alles wat Hy doen. En God se vrede, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes wag hou omdat julle aan Christus Jesus behoort.”

En ook: “Want God het julle nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing” 2Timoteus 1:7.

Die NGKN verbind haarself tot die noodmaatreëls wat President Hage G. Geingob afgekondig het en roep gemeentes en lidmate op om gehoor te gee aan die maatreëls wat getref is. Ons vra ook dat almal op die mees effektiewe wyse saamwerk ter bekamping van die verspreiding van die virus.

Daarom roep die moderatuur die NG Kerk al haar gemeentes, leraars en lidmate op om aan die hand van die noodmaatreëls alles wat moontlik is te doen, om:

  • Hierdie een kans wat ons het om die verspreiding van die virus te beperk, aan te gryp deur so vinnig as moontlik en so beslis as moontlik, maatreëls te tref wat sosiale kontak tussen mense sal verminder.
  • Die andersoortigheid van die Corona virus te begryp. Dit vra van ons buitengewone deernis en optrede. Deernis beteken in hierdie omstandighede om nou sosiale kontak te beperk waar en hoe ons ookal kan.
  • Met groot verantwoordelikheid en selfbeheersingop te tree. Dit word van gelowiges wat draers van hoop is, gevra om hulle te weerhou van onverskillige uitsprake (byvoorbeeld soos dat die uitbreek van die virus ’n voorbeeld van God se straf is of dat dit net sekere persone in die gemeenskap raak).
  • Mekaar aan te moedig om te fokus op naastediens en om veral weerlose mense te ondersteun.
  • As gemeentes na te dink en voort te gaan met hulle tradisionele benadering tot die erediens nie, maar binne plaaslike omstandighede maatreëls te tref sodat die evangelie steeds aan mense verkondig kan word, sonder dat groot groepe mense hoef saam te kom.
  • Op innoverend eredienste op ander maniere te hou deur gebruik te maak van beskikbare elektroniese en sosiale media platforms waarvoor die volgende skakels byvoorbeeld kan help: https://communitas.co.za/wp-content/uploads/2020/03/Kreatiewe-idees-vir-gemeentes-18.03.2020.pdf; https://www.youtube.com/watch?v=9eSeV27DvhM;
  • Verder as gemeentes materiaal aan lidmate versprei vir huisbyeenkomste deur van potgooi of Face Book plasings en gemeente webblaaie gebruik te maak. Preke kan ook op ‘n selfoon opgeneem word en op die webblad geplaas word as ‘n klankgreep.
  • Indien kleiner gemeentes waar die byeenkomste binne die voorgeskrewe maatreëls kan geskied kies om voort te gaan met byeenkomste, sorg te dra vir die wat as die mees kwesbare mense uitgewys is om ernstig siek te word – die oues van dae, klein kinders, die wie se immuunstelsel onder druk is en mense met longkwale. Ook om te verseker dat die moontlikheid vir oordrag beperk word deur oppervlaktes waarvandaan die virus kan versprei gereeld skoon te maak op maniere wat effektief is teen die Corona virus.
  • Lidmate op ’n verantwoordelike wyse in te lig oor voorsorgmaatreëls, eerste oppervlakkige onderskeiding van die simptome van die virus, aanmeldingprosedures, ens.

Ons is almal bewus daarvan dat die virus geweldige krisisse in ander lande veroorsaak het. Ons het nou nog die geleentheid om die uitwerking daarvan in ons land tot die minimum te beperk. Daarom doen ons ‘n beroep op ons lidmate om met die res van ons inwoners op ‘n dapper en positiewe wyse saam te werk. Kom ons wees diensbaar waar nodig.

Ons bid saam met mekaar dat die Here ons sal beskerm en dat ons lewe in die tyd vir Hom tot eer sal wees.

 

Uitgereik deur die moderatuur van die NGKN