Vorms wat betrekking het op predikante

  1. Akte van bevestiging (nie gepubliseer omdat slegs die Aktuarius dit gebruik)
  2. Akte van demissie by emeritaat: Vorm 2.2 Demissie emeritaat
  3. Akte van Demissie: Vorm 2.3 Akte demissie
  4. Beroepsbrief / Dienskontrak: Vorm 2.4 Beroepsbrief
  5. Voorbeeld van ‘n beroepsbrief: Beroepsbrief voorbeeld Mei 2018