Diensgroep: Administrasie

Die diensgroep hanteer die Sinodalekantoor, die Argief, finansiëlebestuur en personeel.

Voorsitter: G Fourie, Gerhard
Onder-Voorsitter: Vakant

Addisioneel: C van Zyl, Christie
Addisioneel: F Brand, Fouché
Addisioneel: K van Graan, Kobus
Addisioneel: MJ Smit, Thinus
Adviserend: MJN van der Merwe, Thijs
Adviserend: J Theron (Rekenmeester)