Voorblad

Die 2016-getuienis van die NG Kerk in Namibië oor selfdegeslag seksuele verhoudings Die 17de vergadering van die Namibiese sinode van die NG Kerk (NGKN) neem kennis van uiteenlopende standpunte rakende die beoordeling van selfdegeslag seksuele verhoudings, ook standpunte wat op die Bybel gegrond is. Terwyl ons die integriteit aanvaar van gelowiges wat kan saamleef met […]

2016-getuienis oor die Bybel  In ’n tyd en omstandighede waarin mense binne en buite die kerk ervaar dat: baie bekende en aanvaarde standpunte bevraagteken word en verander, daar ’n toename in onsekerheid, lewens-risiko’s en sosiaal-maatskaplike verval plaasvind, gesonde en positiewe verhoudinge tussen mense versplinter en breek, en onsekerheid en vaagheid oor die Christelike geloof se […]

Roeping 2017 ’n Liggaam van geloofsgemeenskappe in Namibië wat uitdrukking gee aan die lewe van God Drie-enig Oor God Die Lewende God se Gees en Woord roep en leer mense om te leef in geloofsgemeenskappe wie se aard, voorkoms en praktiese lewe is soos die unieke andersheid van God self: God ontmoet en help ons […]