Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge in die NG Kerk

Volg hierdie skakel vir ‘n PDF-weergawe van die Bestuurshandleiding.