Feldmuis

Feldmuis von Schanzen is ‘n eKommunikasie wat weekliks uit die Sinodale Kantoor van die NG Kerk in Namibië gestuur word.

Dit wil:

  • relevante inligting deurgee aan dominees, lidmate en kerkkantore;
  • dien as kommunikasie-kanaal vir die sinodale verband;
  • help om die onderlinge verhoudinge te dien.

Klik op die uitgawe wat jy soek…