Fresh Namibia

Fresh Namibia

‘n Vars uitdrukking van kerk-wees…

www.freshnamibia.com

Besoek ons op FACEBOOK

Fresh logo

Fresh is ‘n vars uitdrukking van kerkwees en ‘n strategie wat amptelik deur die Anglikaanse en ander kerke in Engeland die afgelope 10 jaar aanvaar is. Dit is kerkwees waardeur elke gelowige en gemeente aangemoedig word om naas die bekende en bestaande maniere van kerkwees ook nuwe, vars maniere van kerkwees daar te stel vir die al groter wordende getal kerkvervreemde mense in Engeland, Suide-Afrika asook Namibië.

Fresh het ontstaan om kerkwees en die groot demografiese veranderinge wat in die meeste Suid Afrikaanse en Namibiese gemeenskappe plaasvind, asook die krimpende getalle wat baie gemeentes in Suid Afrika en Namibië beleef, met oortuiging aan te spreek deur op die Fresh Expressions in Engeland se voorbeeld te bou.

Fresh Namibia het begin om naas die bestaande NG Kerke bedieninge ‘n netwerk in plek te stel waar mense met die evangelie bedien kan word op kreatiewe maniere. Hierdie netwerk het begin Maart 2013 na aanleiding van ‘n gesprek waar al die dominees onder 50 in Namibië op ‘n informele gesprek die behoeftes buite die kerk bespreek het.

Hierdie gesprek het gelei na die Fresh Expression kursus. Fresh Expressions kursus was ‘n afstandskursus wat ek een keer per maand bygewoon het in George en Kaapstad. Hierdie is ‘n kursus wat my baie gehelp het hoe om kreatief en op ‘n teologiese volwasse manier hierdie nuwe bedienings te benader. Die hartklop van Fresh is om die evangelie te verpak binne in aksies of programme waarmee mense reeds besig is. Die webtuiste www.freshnamibia.com is die basis waarvandaan die hele projek gedryf word.