Grootfontein

GrootfonteinDie storie van die gemeente begin met ds Neetling van Angola se oorslapery by dorslandtrekkers op pad terug na Transvaal. Op 4 Sept 1895 word nagmaal gevier op die plaas Strydfontein (van Kmdt Lombaard) net buite Grootfontein. Dit was terloops die naam (Gei-/ous) wat die plaaslike Boesman/San-mense aan die water en wildryke plek gegee het. Na jare se pogings word Moria gemeente in 1902 uiteindelik gestig wat Grootfontein insluit. Na verdeeldheid en die hersamestelling van die gemeente as Otjiwarongo-gemeente (1939), stig Grootfontein weer in 1944 af. Rundu, Tsumeb en Otavi was aanvanklik wyke. Die koms van die spoorlyn, myne en later die weermag het telkens ’n rol gespeel in die ontwikkeling van die dorp en gemeenskap. Die ankerpaal was altyd maar die landbou sektor. In Oktober 1968 is die nuwe kerkgebou in gebruik geneem. Die kerkgebou en gemeente was deur die sogenaamde bosoorlog jare ’n geestelike tuiste vir die troepies.

Die gemeente probeer steeds, soos in sy vroegste tyd, ‘n “basis” vir gemeentes en werksaamhede in die noord-oostelike hoek van Namibië wees.Vandaar ook ons betrokkenheid by die werk onder die Boesman/San-gemeenskappe, met die DEGNOS (Diens en getuienis noord-ooste streek) kantoor in ons dorp. Die totale inwonertal van Grootfontein is ongeveer 25000 waarvan die “tradisionele lidmatebron” van die NG Kerk ongeveer 500 is. Ons gemeente bestaan uit : Dooplidmate 97 en Belydende lidmate 229  waarvan 216 onder 60 jaar oud is (Julie 2013).

Kontakbesonderhede: Leraar:Dirk De Vos – Tel.+264 67 242926; Skriba: Vicky van Blerk – Tel .+264 67 243131 of [email protected].