Swakopmund

Die gemeente stig in 1952 van Walvisbaai af.

Telefoonnommer van die Kerkkantoor: + 264 64 404040 of ngkswk@iway.na.