Academia

Academia-gemeente is ’n stadsgemeente wat suid van die Windhoek-stadskern lê. Die gemeente het in 1973 van Suiderhof afgestig. Kontakbesonderhede van die Kerkkantoor: + 264 (61) 241054 of [email protected]

Leraar: Dr JJdW Strauss dewe[email protected] +264(61) 244 610

Wie ons is
Vyftien jaar gelede het ons die woorde, God maak ons mense van geloof, hoop en liefde, gekies as ’n soort samevatting wie ons verstaan ons as geloofsgemeenskap is. Sedertdien het die woorde vir ons net meer en meer toegeneem in betekenis. Ons dink aan onsself as doodgewone mense wat genade gevind het by ‘n buitengewone liefdevolle God. Hierdie genade van God kom na ons toe deur die lewe en werk van Jesus Christus. Dit is aan die hand van Jesus se lewe en werk, dat die Heilige Gees ons elke dag meer en meer in die genade van God inlei.

Hoeveel en Waar
In NG terme is ons seker ’n middelslag voorstedelike gemeente. Lidmate woon verspreid oor die stad, alhoewel ons geografies in die suid-westelike hoek van die Windhoek tuishoort. Die ontspanne atmosfeer en die kreatiewe uitleg van die Woord stempel ons eredienste op ’n Sondagoggend. Ons is verder dankbaar vir die dinamiese geloofsonderrig van ons hoërskool-jongmense. Dit is egter eers in ons kleingroepe dat ’n besoeker die gemeente werklik leer ken.

Wat ons doen
Die lewe van geloof, hoop en liefde is nie iets waaraan ons dink as ‘n soort keuse wat ons het wanneer ons daarna voel nie. In Academia Gemeente verstaan ons dit as ons lewensroeping. Vier jaar gelde het ons drie werkwoorde gekies: Kom, Sorg, Gaan.

Hierdie drie woorde druk ons lewe as dissipels van die Here op die oomblik die beste uit.

· Ons is ‘n gemeente waar mense tot rus kom in die genade van Christus en groei in die geloof. Saam oefen ons in die gewoontes van geloof.

· Ons is ‘n gemeente waar mense vir mekaar sorg in liefde. Ons help en ondersteun mekaar so goed as wat ons kan in al die verskillende gestaltes van die lewe.

· Ons is ‘n gemeente waar mense na ander gaan en leef met hoop. Ons wat die hoop gesien en ervaar het, neem die hoop na mense wat sonder hoop is.