Kamanjab

Die gemeente stig in 1953 van Outjo af.  Tans is dit ‘n twee-kop gemeente, bestaande uit Khorixas (was Welwitchia in die verlede) en Kamanjab.  Die lidmatetal is minder as 100, daarom noem ons onsself ‘n familie-gemeente.

Kamanjab is ‘n boerdery gemeenskap en die salaristrekkers woon in Khorixas.  Die gemeente lê teen die kommunale gebied, Damaraland, wat ook baie toeriste aantrek asook mense met ‘n sendingroeping.  Baie gemeentes uit Suid-Afrika en Namibia reik uit na gelowiges en nie-gelowiges in Damaraland tydens skoolvakansies.

Die boerdery gemeenskap is baie betrokke by AMOS en in Khorixas sorg ons dat die Sunshine weeshuisie genoeg kos en warmgoed kry.  Van die lidmate het gesorg dat hulle ook gereeld skenkings van oorsee kry.

Hier is baie rus en stilte in ons omgewing, dus baie tyd vir bid en naby aan die natuur en God leef.

E-pos: [email protected]