Karasburg

Die gemeente stig in 1952 van Warmbad af.

Telefoonnommer van die Kerkkantoor: + 264 63 270 212.