Otjiwarongo

Die gemeente word in 1902 as eerste gemeente in die noorde van Namibië gestig op die plaas Strydfontein noord-oos van Grootfontein. Al die gemeentes ten noorde en weste van Windhoek het uiteindelik van hierdie gemeente afgestig.

Telefoonnommer van die Kerkkantoor: + 264 67 303 180 of [email protected].