Koës

Ons woon en werk heerlik hier so kort voor en in die rooi duine. Koës Gemeente het in 1956 afgestig van Keetmanshoop wat so 130 km suid-wes van ons geleë is.

Ons gemeente is vol lekker mense wat vir mekaar omgee en als met mekaar deel en meestal van mekaar familie is. Ons is tans so 140 Belydende lidmate en 44 Dooplidmate. Die leraar Ds Wessel Oosthuizen is die 7 de leraar wat die Gemeente bedien.

In ons gemeente is baie respek vir mekaar want hier is soveel talentvolle mense wat elkeen ‘n heerlike bydrae lewer tot ons Sondag eredienste, is dit nou in die lyn van mooi blomrangskikkings, goeie sang en musiek of vriendelike aanbieding van tee na die tyd, elkeen het ‘n plekkie om te blom en word deur almal geniet en waardeer.

Omdat ons oor ‘n wye area woon, is Sondae se erediens die snoer wat ons bind en waar bande opgetel en afgestof word. Sondagskool is in volle swang met ten minste 35 kinders wat dit bywoon.

‘n Vorige predikant, Koos Engelbrecht, en gemeentelede, het destyds betrokke geraak by die Boesman Gemeentes in die noorde van Namibia. Ons is dankbaar om te sê dat die bediening steeds van krag tot krag gaan. Verder het ons hier plaaslik ‘n sopkombuis en van die jaarlikse besoekende jagters lewer ook al bydraes daarvoor!

Ons kan sing hoor, en sommer met oorgawe en daarom het ons jaarliks ‘n Kerssangdiens waar almal betrokke is op die een of ander manier en die diens word graag bygewoon deur omliggende gemeentes se mense.

Ons sien dat die rol van die man en pa in die huis en in die gemeenskap baie sterk moet wees en daarom  is daar manne kampe in plek, wat goed bygewoon en positief beleef word. In die toekoms wil ons gesinskampe ook inbring.

Twee maal ‘n jaar hou ons Dankofferfeeste wat gepaardgaan met Nagmaal en ‘n feesmaal en saam kuier as gemeente agterna. Hierdie is wonderlik geseënde en saambindende geleenthede

Kontak besonderhede:   Posbus 36, Koës. Tel  +254 63 252705; Sel  +264 81 1493337; Epos  [email protected]