EcSOS

Die NG Kerk in Namibië (NGKN) en die Namibiese sinode van die Verenigende Gereformeerde Kerk in SA (VGKSA) het ‘n Maatskaplike Dienste Organisasie in die lewe geroep om te dien as statutêre sambreel vir die verskillende maatskaplike dienste van die NGKN.

Ecumenical Social Services (EcSOS) is ‘n lede-organisasie en word bestuur deur Amanda Viviers as Hoofuitvoerende Beampte. Sy werk van die huis af en is gewoonlik een dag per week op kantoor.

EcSOS se amptelike adres is Die Sinodale Kantoor van die NGKN te Schanzenweg 46A, Windhoek.

Die werksaamhede staan onder die Raad van EcSOS met ds Clem Marais as voorsitter.

Telefoon: +264 61 374350 of +26481811471242

E-pos: [email protected]

 

      Skenk jou dollars vir diakonale werk deur Givetoday