Oude Rust Oord

Posbus 20543, Windhoek,  Namibië

Tel (+264-61) 22-7023
E-pos [email protected]

Bestuurder: Mnr S van der Merwe

Hoofverpleegkundige: Suster Ellie Reinhardt

Inwoners word in enkel- en dubbelkamers, woonstelle en ’n afdeling vir verswakte bejaardes versorg. Daar is ook lewensreg woonstelle beskikbaar.