Diensgroep: Regte

Die diensgroep hanteer alle kerkregtelike aangeleenthede.

Voorsitter: Ds K (Kenneth) McKenzie

Suide Ring: Ds G (Gerhard) Liebenberg
Noorde Ring: Ds J (Jaco) Rossouw
Sentraal Ooste: Ds EJ (Evert) Strydom
Addisioneel: mnr JJ (Jurie) Badenhorst

Actuarius synodi: Ds MJN (Thijs) van der Merwe ([email protected])

Adviserend: Ds C (Clem) Marais (Emeritus Scriba Synodi)