Diensgroep: Regte

Die diensgroep hanteer alle kerkregtelike aangeleenthede.

Voorsitter: Ds MJN (Thijs) van der Merwe (alg.sekr@ngkn.com.na)

Addisioneel: Di G (Gerhard) Liebenberg
Addisioneel: J (Jaco) Rossouw
Addisioneel: H (Hector) Jooste
Addisioneel: mnr JJ (Jurie) Badenhorst
Addisioneel: Vakant
Addisioneel: Vakant

Adviserend: Ds C (Clem) Marais (Emeritus Scriba Synodi)