Diensgroep: Regte

Die diensgroep hanteer alle kerkregtelike aangeleenthede.

Voorsitter: Ds MJN (Thijs) van der Merwe (alg.sekr@ngkn.com.na)

Addisioneel: Ds G (Gerhard) Liebenberg
Addisioneel: Ds J (Jaco) Rossouw
Addisioneel: Ds H (Hector) Jooste
Addisioneel: mnr JJ (Jurie) Badenhorst
Addisioneel: Ds K (Kenneth) McKenzie
Addisioneel: Vakant

Adviserend: Ds C (Clem) Marais (Emeritus Scriba Synodi)