Vorms wat betrekking het op lidmaatskap

  1. Aansoek by gemeente van voorkeur: Vorm 1.1 Aansoek by gemeente van voorkeur
  2. Aansoek om inskrywing van naam wat uit belydende-lidmaatregister geval het: Vorm 1.2 Versuimde inskrywing belydende lidmaat
  3. Aansoek om laat inskrywing in die belydende-lidmaatregister: Vorm 1.3 Laat-inskrywing belydend
  4. Aansoek om laat inskrywing in die doop-register: Vorm 1.4 Laat-inksrywing doop
  5. Aansoek om rektifikasie in die belydende-lidmaatregister: Vorm 1.5 Rektifikasie belydend
  6. Aansoek om rektifikasie in die doop-lidmaatregister: Vorm 1.6 Rektifikasie doop
  7. Attestaat: Vorm 1.7 Attestaat
  8. Doopseël: Vorm 1.8 Doopseel
  9. Verklaring insake lidmaatskap: Vorm 1.9 Verklaring lidmaatskap