Vorms wat betrekking het op vergaderings

  1. Afstigting van gemeente: Vorm 4.1 Afstigting van gemeente
  2. Geloofsbrief: Vorm 4.2 Geloofsbrief 
  3. Inventaris: Ringstukke aan sinodale argief: Vorm 4.3 Argief inventaris
  4. Eis om reis en verblyfkoste: Eis om reis en verblyf 2017_18
  5. Aansoek: Salaris Ondersteuningsfonds: Vorm 4.5 Salaris Ondersteuningsfonds
  6. Statistiek-vorm (vir gebruik om Jaarboek-data in te samel): Vorm 4.6 Statistiek